Do dyspozycji naszych gości posiadamy łącznie 37 pokoi jedno i dwu osobowych,
oraz jeden
Apartament które jednocześnie mogą przyjąć standardowo do 50 gości.
Jesteśmy elastyczni, jeżeli chodzi o możliwość przyjęcia większej liczby gości.

  Począwszy od roku 2012 sukcesywnie poddajemy remontowi kolejne nasze pokoje oraz przestrzenie wspólne.
W roku bieżącym wyremontowaliśmy cały parter hotelu wraz ze wszystkimi pokojami typu Economy oraz przestrzenie wspólne na parterze, 1 oraz 2 piętrze.
Plan naszych remontów zakłada zmianę klasyfikacji wszystkich pokoi na Class 1, czyli pokoje świeżo odremontowane i zmodernizowane oraz lepiej wyposażone.

Zapewniamy, że wszystkie nasze pokoje są czyste i przytulne z wygodnymi łóżkami.
Zapraszamy na spokojny sen…


♦♦♦ W hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, ♦♦♦
którego złamanie może skutkować naliczeniem kary finansowej w wysokości 500,- PLN.
Palenie dozwolone wyłącznie na zewnątrz budynku.

Hotel 3 Swarzędznoclegi Swarzędznoclegi

Back To Top

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH RODO W HOTEL3 

1. Informacje ogólne:

Niniejszy dokument określa zasady polityki ochrony danych osobowych w HOTEL3 z siedzibą w Swarzędzu, przy ul. Św. Marcina 1. Właścicielem HOTEL3 jest spółka UNIA MEBLE Sp. z o.o. Sp. K z siedzibą w Swarzędzu, przy ul. Św. Marcina 1, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Poznaniu pod numerem 000552871, NIP: 7771356023, Regon: 630715820.

Dane osobowe zbierane przez spółkę w przedmiotowej działalności hotelarsko – gastronomicznej są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.Urz.UE L 119, s.1), zwanego dalej RODO.

Spółka dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących gości hotelowych (HOTEL3) i klientów restauracji (SMAKOVITA). Administrator danych z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. 

2. Cel zbierania danych osobowych:

Dane osobowe naszych klientów, są nam niezbędne do dokonania rezerwacji i pobytu, oraz wykonania kompleksowej usługi hotelowej i gastronomicznej.

Podanie przez klienta danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu wykonania rezerwacji pobytu i usługi hotelowej.

 3. Dane osobowe zbieramy w trakcie:

- procesu rezerwacji poprzez stronę internetową www.hotel3.poznan.pl
- procesu rezerwacji dokonywanej za pośrednictwem portali rezerwacyjnych, na których widnieje wizytówka Hotel3 (np. www.booking.com, www.eholiday.pl, itp.)
- procesu rezerwacji wykonywanej osobiście w hotelu lub drogą telefoniczną i drogą mailową a także w trakcie meldowania gościa w hotelu.

4. Zbieramy następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko
 • Dane firmy do faktury VAT (nazwa firmy, adres, numer NIP)
 • Telefon osoby rezerwującej
 • E-mail (opcjonalnie) osoby rezerwującej
 • Numer dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz opcjonalnie numer PESEL.

Wyżej wymienione dane są dostępne jedynie dla pracowników recepcji Hotelu po uprzednim zalogowaniu się do programu indywidualnym loginem i hasłem oraz dla Administratora danych osobowych jak również właściciela serwera, gdzie dane są przechowywane co jest obostrzone oddzielnymi przepisami, dotyczącymi korzystania z programu do zarządzania hotelem.

Dane dzieci takie jak imię i nazwisko, narodowość  i data urodzenia nie są zwyczajowo zbierane w przypadku wspólnej rezerwacji wraz z rodzicem. Dane te mogą być pobierane w wyjątkowych okolicznościach.

5. Wykorzystanie danych osobowych:

Zebrane dane osobowe wykorzystujemy do następujących celów:

1. Wypełniania naszych zobowiązań względem naszych klientów
2. Obsługi rezerwacji pokoi i wniosków dotyczących zakwaterowania

 • W szczególności tworzenie i przechowywanie dokumentacji prawnej zgodnie ze standardami księgowości regulowanej oddzielnymi przepisami.

3. Obsługi pobytu klientów w hotelu:

 • Zarządzanie dostępem do pokoi
 • Wewnętrzne zarządzanie informacjami o klientach, szczególnie w przypadku ich niewłaściwego i nie zgodnego z regulaminem hotelu zachowania (zachowanie agresywne i antyspołeczne, naruszenie warunków umowy z hotelem, naruszenie zasad bezpieczeństwa, kradzież, wyrządzenie szkody i wandalizm, problemy przy płatności)

6. Przechowywanie i usuwanie danych osobowych:

 1. Zgodnie z naszą polityką oraz indywidualnymi ustawieniami RODO w programie rezerwacji hotelowych, program rezerwacyjny przechowuje pobrane dane przez nas dane przez okres 12 miesięcy, licząc od daty ostatniej rezerwacji po czym następuje automatyczne wykasowanie danych z programu. Po wykasowaniu danych z programu są one dostępne jeszcze na serwerze przez okres kolejnych 30 dni, po którym to następuje ich trwałe i nieodwracalne usunięcie.
 2. Dane mogą być też usunięte na wniosek samego klienta, po zakończeniu jego rezerwacji, jej finansowym rozliczeniu oraz sprawdzeniu przez obsługę stanu pokoju, który klient wynajmował. W przypadku braku zastrzeżeń ze strony pracowników hotelu dane klienta mogą być usunięte od razu na jego prośbę.
 3. Dane w formie drukowanego formularza Karty Meldunkowej są przechowywane w archiwum Hotelu przez okres 30 dni, licząc od daty zakończenia ostatniej rezerwacji i po tym okresie niszczone są fizycznie przez upoważnionych pracowników hotelu.

7. Dostęp do danych osobowych:

Dostęp do danych osobowych naszych klientów mają jedynie upoważnieni, zalogowani do systemu pracownicy hotelu oraz Podmioty przetwarzające, z którymi zawarto odrębne umowy (np. umowa użytkowania programu rezerwacyjnego). Dane mogą zostać również udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

8. Dane wrażliwe np. z kart płatniczych

W przypadku płatności dokonywanej przez klienta za pomocą karty płatniczej/kredytowej, dane karty nie są archiwizowane przez pracowników hotelu. Dane te są dostępne jedynie operatorowi płatności, który jest właścicielem terminala obsługującego karty płatnicze. 

9. Dane pozyskane w drodze monitoringu

Dane pozyskane za pomocą monitoringu z kamer usuwane są maksymalnie po 30 dniach od daty ich zarejestrowania. Dane z monitoringu mogą zostać również w szczególnych wypadkach udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

10. Skargi i wnioski.

W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, klientom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) www.uodo.gov.pl .

Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest w siedzibie hotelu lub za pomocą skrzynki mailowej manager@hotel3.poznan.pl

11. Polityka Cookies

Strona internetowa www.hotel3.poznan.pl używa cookies w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając z niej wyrażacie Państwo zgodę na ich wykorzystanie zgodnie z ustawieniami Państwa przeglądarki.

12. Zmiany w prywatności Hotel3

Hotel3 zastrzega sobie prawo do zmieniania, modyfikowania lub poprawiania niniejszej polityki w dowolnym momencie.

Aktualizacja: 2019-01-10

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Więcej informacji

Czym są ciasteczka? Ciasteczka to niewielkie informacje tekstowe przechowywane w komputerze użytkownika. Wysyłane są poprzez serwer WWW, np. po odwiedzeniu jakiejś strony. Najczęściej są wykorzystywane w celu ułatwienia i zautomatyzowania obsługi witryny. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na dysku twardym oraz unikalny numer. Zastosowanie ciasteczek Pliki cookies wykorzystywane są do zapisywania drobnych danych użytkownika, co pozwala na automatyczne logowanie, zapamiętanie zawartości koszyka w sklepie internetowym czy też preferencji wyglądu, układu oraz języka witryny. Czasem są elementem liczników odwiedzin, sond oraz anonimowych statystyk, po to, by sprawdzić czy użytkownik z danego komputera został już zliczony przez licznik lub zagłosował w ankiecie.

Zamknij